Rámcová spolupráce s hasiči podepsána

Začátkem prosince jsme v Přibyslavi slavnostně uzavřeli rámcovou Dohodu o partnerství se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce na projektu Poradenské centrum a podpora lidí po úraze popálením. Dále pak na preventivně-výchovných aktivitách souvisejících s touto tématikou.

Faktická vzájemná spolupráce napříč celou republikou již dlouhodobě funguje. Hasiči se aktivně zapojují do prodeje sbírkového předmětu naší neziskovky – náplastí na popáleniny, kterým nám pomáhají se získáním finančních prostředků.

Pro vzájemnou součinnost se velice osvědčil i náš Preventivní stan. Jeho prostřednictvím zajímavým způsobem přímo v terénu informujeme občany o možných rizicích vzniku popáleninového úrazu, následné první pomoci, ale také rozšiřujeme povědomí o celkové osvětě tohoto typu zranění. Zapojujeme širokou veřejnost do problematiky popálenin např. přímo na hasičských akcích.

Ve středu 13. prosince jsme za toto propojení a realizaci projektu obdrželi na půdě Senátu ČR cenu roku 2017 od Akademie pacientských organizací.


Zdroj fotografie: https://www.dh.cz/index.php/aktuality/483-spoluprace-s-popalkami-a-jeji-oceneni


Kontakt

Jana Lacinová, Bc.
ředitelka, pracovnice podpory a poradenství
+420 776 259 126
jana.lacinova@popalky.cz

Poradenské centrum

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.

Budova CK Čedok
Nádražní 654/10
602 00 Brno

Vchod z ulice Bašty.

Ukázat adresu na mapě