Popáleniny

G02B6428netPopáleniny vznikají působením nadprahových hodnot tepelné energie na organismus. Závažnost popáleninového úrazu je dána rozsahem a hloubkou postižení, věkem pacienta, lokalizací postižení, způsobem úrazu, ale i celkovým zdravotním stavem pacienta.