O nás

G02B6170netOrganizace Popálky o.p.s. byla na sklonku roku 2013 transformována z občanského sdružení Sdružení na pomoc popáleným dětem na obecně prospěšnou společnost Popálky.

Od samého počátku existence organizace byl stanoven cíl pomoc dětem a jejich rodinám po úraze popálením.

Všechny aktivity byly zajišťovány dobrovolníky z řad rodičů popálených dětí, pacientů Kliniky popálenin FN Brno Bohunice a personálem Kliniky popálenin.

V posledních letech ale lidé po termickém úraze stále více žádají nabídku profesionálních služeb v podobě sociálního poradenství, nabídku odborných setkání se zdravotníky, při sdružovacích a pobytových aktivitách se chtějí účastnit různých workshopů a odborných přednášek. Tyto služby již nelze v dnešní době zajistit z řad dobrovolníků, a proto se organizace rozhodla pro zprofesionalizování své činnosti.

DSC_0296 malaHistorie

1994 – založení Sdružení na pomoc popáleným dětem
vznik pod záštitou Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Činnosti v období 1994 – 2013:

  • organizace víkendových setkání rodin s popálenými dětmi
  • sebepoznávací pobyty pro mladé lidi s popálením ve věku 13 – 20 let
  • primární prevence pro žáky základních škol a mateřská centra
  • pořádání letních táborů a dovolených

2013 – změna právní formy na obecně prospěšnou společnost – Popálky