Bebíčko

Doprava na dráze byla zahájena 17. září 1895.

Před zastavením dopravy byla pravidelná osobní doprava na trati provozována pouze v pracovní dny. K jejímu zastavení došlo 12. prosince 2008. V nákladní dopravě je od jízdního řádu 2008/2009 veden jeden pár manipulačních nákladních vlaků denně. V roce 2012 byla dráha přeřazena do kategorie vleček.

Od roku 2011 jsou na trati při různých příležitostech (Mikulášské jízdy, Den železnice, výročí tratě, apod.) pořádány mimořádné veřejné jízdy motorových i parních vlaků.[1]

Před zastavením dopravy byla pravidelná osobní doprava na trati provozována pouze v pracovní dny. K jejímu zastavení došlo 12. prosince 2008. V nákladní dopravě je od jízdního řádu 2008/2009 veden jeden pár manipulačních nákladních vlaků denně. V roce 2012 byla dráha přeřazena do kategorie vleček.

Od roku 2011 jsou na trati při různých příležitostech (Mikulášské jízdy, Den železnice, výročí tratě, apod.) pořádány mimořádné veřejné jízdy motorových i parních vlaků.[1]

Doprava na dráze byla zahájena 17. září 1895.

Před zastavením dopravy byla pravidelná osobní doprava na trati provozována pouze v pracovní dny. K jejímu zastavení došlo 12. prosince 2008. V nákladní dopravě je od jízdního řádu 2008/2009 veden jeden pár manipulačních nákladních vlaků denně. V roce 2012 byla dráha přeřazena do kategorie vleček.

Od roku 2011 jsou na trati při různých příležitostech (Mikulášské jízdy, Den železnice, výročí tratě, apod.) pořádány mimořádné veřejné jízdy motorových i parních vlaků.[1]

Před zastavením dopravy byla pravidelná osobní doprava na trati provozována pouze v pracovní dny. K jejímu zastavení došlo 12. prosince 2008. V nákladní dopravě je od jízdního řádu 2008/2009 veden jeden pár manipulačních nákladních vlaků denně. V roce 2012 byla dráha přeřazena do kategorie vleček.

Od roku 2011 jsou na trati při různých příležitostech (Mikulášské jízdy, Den železnice, výročí tratě, apod.) pořádány mimořádné veřejné jízdy motorových i parních vlaků.[1]

Doprava na dráze byla zahájena 17. září 1895.

Před zastavením dopravy byla pravidelná osobní doprava na trati provozována pouze v pracovní dny. K jejímu zastavení došlo 12. prosince2008. V nákladní dopravě je od jízdního řádu 2008/2009 veden jeden pár manipulačních nákladních vlaků denně. V roce 2012 byla dráha přeřazena do kategorie vleček.

Od roku 2011 jsou na trati při různých příležitostech (Mikulášské jízdy, Den železnice, výročí tratě, apod.) pořádány mimořádné veřejné jízdy motorových i parních vlaků.[1]

Před zastavením dopravy byla pravidelná osobní doprava na trati provozována pouze v pracovní dny. K jejímu zastavení došlo 12. prosince2008. V nákladní dopravě je od jízdního řádu 2008/2009 veden jeden pár manipulačních nákladních vlaků denně. V roce 2012 byla dráha přeřazena do kategorie vleček.

Od roku 2011 jsou na trati při různých příležitostech (Mikulášské jízdy, Den železnice, výročí tratě, apod.) pořádány mimořádné veřejné jízdy motorových i parních vlaků.[1]